Stichting Leergeld – Sportinstituut Ooms.

Met Stichting Leergeld kunnen kinderen van Tilburg GRATIS sporten bij Sportinstituut Ooms

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via ruim 90 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag kan ingediend worden door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind. Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de hulpverlener van een kind.

-Bekijk ook onze pagina Meedoenregeling wat meer vertelt over een regeling voor volwassenen.

Kom ook eens sporten bij Sportinstituut Ooms Reeshof

GRATIS dagpas >
logo-ico

© 2019 FITNESS MEDIA